مطالب صنایع

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:
رونق تولید با کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:
کمک به توسعه پایدار اصفهان؛ اصلی‌ترین رسالت اتاق بازرگانی

در همایش آشنایی با سامانه کشوری کسب و کار عنوان شد:
سککوک، سامانه ای برای کمک به ارتقاء تولیدات داخلی و تولید ناخالص ملی کشور

در جلسه معاون طرح و برنامه وزارت صمت در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
لزوم حمایت وزارت صمت از ایجاد شیمی پارک ها و شهرک پوشاک در استان اصفهان / حمایت ویژه سازمان صمت از هلدینگ سرمایه گذاری استانی

9 کمیته تخصصی زیرمجموعه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل می شود