مطالب صنایع

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی استان

کمک به تسهیل فرآیندهای زنجیره صنعت ساختمان

گلشیرازی:
افزایش رضایتمندی اعضا از اتاق بازرگانی اصفهان/ نیاز به یک شبکه‌سازی بنیادی داریم

محمد رضا رجالی:
تحریم بهترین فرصت برای رشد صنعت نساجی استان اصفهان

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:
راهبرد خرید تکنولوژی باید در دستور کار صنعتگران قرار گیرد

دراولین نشست تخصصی فعالان حوزه ماشین آلات و قطعات نساجی استان اصفهان عنوان شد:
ایجاد شرکت های تخصصی صادرات؛ مطالبه فعالان حوزه ماشین آلات و قطعات نساجی استان اصفهان