مطالب معادن

در نشست بررسی طرح عارضه یابی صنعت سنگ کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
سامانه جامع تولید، نیاز صنعت سنگ کشور است

انتقاد معدن داران به اصلاحیه نمایندگان مجلس

در نشست مشترک کمیسیون های معادن و گردشگری مطرح شد
جندق و انارک ظرفیت ثبت جهانی شدن را دارند

در وبینار تخصصی بررسی وضعیت ذخایر معدنی کشور مطرح شد:
اتمام ذخایر سنگ آهن کشور تا 14 سال آینده و لزوم انجام مطالعات اکتشافی دقیق/نسل دوم نقشه های زمین شناسی با دقت بسیار بالا و صرف زمان کمتر

بررسی پدیده فرونشست زمین استان اصفهان در هشتمین جلسه کمیسیون معادن

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور صورت گرفت:
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان صنعت معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی اصفهان و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور