مطالب کمیسیون کشاورزی و محیط زیست

رییس فراکسیون توسعه پایدار اتاق های بازرگانی سراسرکشور:
اتحادو همدلی تمامی استان های کشور لازمه پیشبرد امورفعالان بخش کشاورزی است

محمدصادقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
شایسته سالاری در انتخاب مسئولین ضامن رفع مشکلات بخش کشاورزی

مگاپروژه اشتغال وتوسعه پایدارمنطقه جرقویه علیا ضامن افزایش بهره وری کشاورزی شرق اصفهان

در حاشیه بازدید عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مطرح شد:
تهیه پیش نویس تفاهم نامه فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار اتاق های بازرگانی سراسر کشور و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص راه اندازی مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

در بازدید هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی از کارگو ترمینال عنوان شد:
ضرورت احداث و بهره برداری از پایانه گل، گیاهان زینتی و سبزی و صیفی با هدف تغذیه کارگو ترمینال

در وبینار از پایش تا پیش بینی آلودگی هوا عنوان شد:
کنترل آلودگی هوا نیازمند برنامه ریزی و صرف هزینه است