مطالب کمیسیون کشاورزی و محیط زیست

مگاپروژه اشتغال وتوسعه پایدارمنطقه جرقویه علیا ضامن افزایش بهره وری کشاورزی شرق اصفهان

در حاشیه بازدید عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان مطرح شد:
تهیه پیش نویس تفاهم نامه فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار اتاق های بازرگانی سراسر کشور و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص راه اندازی مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

در بازدید هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی از کارگو ترمینال عنوان شد:
ضرورت احداث و بهره برداری از پایانه گل، گیاهان زینتی و سبزی و صیفی با هدف تغذیه کارگو ترمینال

در وبینار از پایش تا پیش بینی آلودگی هوا عنوان شد:
کنترل آلودگی هوا نیازمند برنامه ریزی و صرف هزینه است

در بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز تاکید شد:
ضرورت افزایش بودجه سازمان محیط زیست /اقتصاد سبز بدون حمایت دولت‌ها میسر نیست

بازدید رییس فراکسیون توسعه پایدار اتاق های بازرگانی سراسرکشور از مجتمع آبزی‌ پروری معصومیه قم