مطالب کمیسیون کشاورزی و محیط زیست

در جلسه كميته سياست‌گذاري، فرهنگ‌سازي و ترويج كشاورزي نوين عنوان شد:
مشارکت میان واحدهای خرد تنها راه پیشرفت بخش کشاورزی

در نشست آشنایی با رسته پرورش ماهیان زینتی بررسی شد:
تاثیر احداث مجتمع‌های تولید و پرورش ماهیان زینتی در مناطق کم آب

در نخستین جلسه کمیته حقوقی آب عنوان شد:
بورس اقلیمی راهکاری فوری برای بحران زاینده رود

تعامل موثر با حوزه‌های حاکمیتی، عمومی و خصوصی لازمه رونق کسب و کارهای بخش کشاورزی

درنشست عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با شهردار منطقه 12 تاکید شد
منطقه 12 فرصتی برای ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی اصفهان

در نشست کمیسیون کشاورزی،سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
نقش بی بدیل تعاونی و اتحادیه‌ها در بهبود شاخص‌های تولید محصولات کشاورزی