مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

همت جمعی برای تسهیل فرایندهای اداری در اصفهان

در کارگروه بانکی اتاق بازرگانی انجام شد
بررسی آخرین بخش‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی/ مفاد بخش‌نامه‌ها باید تغییر کند

بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردر نشست مشترک اتاق های ایران و اصفهان

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 99 عنوان شد:
امکان رشد صادرات با استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین سیاست های تجاری/ مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی

گام مهم اتاق بازرگانی اصفهان برای ایجاد شهرک سبز، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر

با حضور دستگاه‌های اجرایی حوزه برق استان انجام شد:
پیگیری مشکلات تامین برق فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان