مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در نشست کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
میزان صادرات محصولات کشاورزی استان با توانمندی‌های اصفهان در این عرصه تناسب ندارد

راهکارهای توسعه خدمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بررسی شد

برگزاری اولین جلسه میز تجارت ارمنستان

غرب آفریقا فرصتی مغفول برای افزایش تعاملات تجاری کشور

در دومین جلسه میز تجارت قزاقستان عنوان شد
قزاقستان کشوری امن برای حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی است

ساختمان جدید شتابدهنده تجارت اتاق بازرگانی اصفهان افتتاح شد