مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در یازدهمین جلسه کمیسیون تجارت تشریح شد:
ظرفیت ها،زیرساخت ها وتسهیلات بندرچابهار

در میز توسعه صادرات قیر عنوان شد:
مشکلات واحدهای تولید قیر منجر به توقف بسیاری از پروژه های عمرانی شده است

در کارگروه توسعه صادرات استان تاکید شد
تبیین نقش راهبردی حمل و نقل ریلی در افزایش صادرات

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد
میز تجارت با قزاقستان

اتصال ایران به شبکه حمل و نقل گرجستان و تاجیکستان راه احیاء جایگاه ایران در منطقه قفقاز

حمایت صندوق ضمانت صادرات از شتاب‌دهنده‌های اتاق بازرگانی اصفهان