مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

برگزاری هفتمین جلسه میز تجارت ترکیه

برگزاری اولین جلسه میز تجارت پاکستان در سال جدید

در ششمین جلسه میز تجارت ترکیه عنوان شد:
صادرات مجدد راهکار ایجاد ارزش اقتصادی احداث کارگاه تولیدی در ترکیه

برگزاری اولین جلسه میز تجارت عمان در سال جاری

در یازدهمین جلسه کمیسیون تجارت تشریح شد:
ظرفیت ها،زیرساخت ها وتسهیلات بندرچابهار

در میز توسعه صادرات قیر عنوان شد:
مشکلات واحدهای تولید قیر منجر به توقف بسیاری از پروژه های عمرانی شده است