مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

درهفتمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات عنوان شد:
طرحی برای معرفی محصولات تولیدی اصفهان به شبکه بزرگ تری از بازرگانان

در ششمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
لزوم آگاهی فعالان اقتصادی از ظرفیت های پایانه بار هوایی اصفهان

در پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات عنوان شد:
خبری خوش برای صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان

در سومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان؛
تشکیل 5 کارگروه تخصصی /همکاری اتاق بازرگانی و صدا و سیما برای معرفی برند های تجاری اصفهان/تجمیع خرده بارهای صادراتی در دستور کار کمیسیون تجارت

مسوول کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان :
لزوم توجه دولت به تقویت رایزنان بازرگانی و اقتصادی درسفارت خانه های خارج از کشور

گلشیرازی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ؛
اتاق دوره نهم مسایل فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی و کارشناسی دنبال می کند