مطالب حقوقی و پارلمانی

در کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
حذف اعطای تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات قبلی و برداشتن شمول طرح تا سقف2 میلیارد تومان خواسته فعالان اقتصادی از طرح جدید بانکها است