هیئت های اعزامی بین الملل

گزارش سفر به ایتالیا - دی ماه 1396

گزارش سفر به تورین - ایتالیا - دی ماه 1396

  هیئت های ورودی بین الملل

  برگزاری نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا

  نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا در زمینه خوراک دام، افزودنیها و مکمل های خ ...

   معرفی بازارهای بین الملل و هیات های تجاری

   سنگاپور در یک نگاه

   آشنایی با کشور سنگاپور

   جمهوری فرانسه در یک نگاه

   معرفی جمهوری فرانسه - نرماندی