احمد خوروش


آقای احمد خوروش

تاریخ تولد : 1338
میزان تحصیلات : دیپلم ریاضی

 
رزومه و سوابق اجرایی
- مديرعامل و رئيس هيئت مديره و سهامدار شرکت توليدی فولاد سپيدفرابدکوير
-عضو هيئت مديره فولاد آذربايجان و سهامدار عمده
- عضو هيئت مديره و سهامدار طرح فولاد ميانه و سهامدار عمده
- عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران
-عضو اکثر هيئتها و انجمن های خيريه و خيرين مدرسه ساز استان اصفهان
- عضو هيئت مديره خيرين ورزشيار استان اصفهان
 - کسب عنوان کارآفرين برتر در جشنواره کارآفرينان برتر استان اصفهان
 - کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد ، کسب عنوان بهترين کيفيت اداره کل استاندارد
 - کسب عنوان واحد تحقيق و توسعه نمونه استانی
 -کسب عنوان بهترين و برترين فولادساز ايران
 - سرمايه گذاری در بيشتر طرح های جديد فولادی ميانه، قائنات ، کوير