اعضای هیات نمایندگان

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان
 
نهمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

 
فرشته امینی اصغر اخوان مقدم غلامرضا اخوان فرید
احمد خوروش احمد پزنده رضا برادران اصفهانی
بهرام سبحانی سید رسول رنجبران محمدرضارجالی
حمیدرضا قلمکاری محمد صادقی   عبدالوهاب سهل آبادی
اکبر لباف مسعود گلشیرازی مجتبی کاروان