حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی و توسعه روابط خارجی

اخبار حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی و توسعه روابط خارجی

​​اطلاعيه فوري

​فعالان اقتصادي و اعضاي محترم اتاق بازرگاني اصفهان

​پيام رييس اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي اصفهان به مناسبت آغاز سال ١٣٩٨

متن پيام نوروزی ريیس اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد
حرکت عالمانه، عامل رونق تولید در سال جدید/ عبور اغلب بنگاه‌ها از مشکلات تحریمی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حرکت عالمانه، عامل رونق تولید در سال جدید خواهد بود و این حرکت به شرطی محقق می‌شود که دستورالعمل‌های متناقض کمتری در سطح اقتصاد دیده شود و دولت نیز در مسیر تسهیل تجارت قدم بردارد.

گلشیرازی :
رویکرد اتاق بازرگانی اصفهان از رییس محوری به سیستم محوری تغییر پیدا می کند تغییر رویکرد اتاق بازرگانی از رییس محوری به سیستم محوری /اتاق بازرگانی دوره نهم فرایند محور است تا وظیفه گرا

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:با هدف تسهیل در فرایندها و سرعت بخشی به اجرای مصوبات کمیسیون ها رویکرد اتاق از رییس محوری به سیستم محوری و از وظیفه گرایی به فرایندمحوری تغییر پیدا می کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
رئوس برنامه های هیات نمایندگان دوره نهم منطبق با دیدگاه های استاندار است

رییس اتاق بازرگانی در دیدار با استانداراصفهان بر منطبق بودن رئوس برنامه های هیات نمایندگان دوره نهم با دیدگاه های استاندار تاکید نمود.