فراخوان طرح های پژوهشی اتاق

فرم پيشنهاد انجام طرح پژوهش (RFP;Request for proposal ) با عنوان:

 

1. تحلیل تأثیر هزینه تمام شده تأمین مالی با تأکید بر تسهیلات بانکی بر تولید و اشتغال
2. تجزیه و تحلیل مشکلات، آسیب شناسی و ارائه راهکار رفع آنها در واحدهای صنعتی بزرگ استان اصفهان

 3.شناسایی، گردآوری، ترجمه و مدون سازی قوانین استانداردهای اتحادیه اروپا و طریقه اجرای آن، برای زنجیره تامین محصولات غذایی مزیت دار تولیدی استان اصفهان جهت توسعه بازارهای صادراتی با تمرکز بر فرآورده های لبنی، محصولات دام و طیور، عسل و فرآورده های آن ( فاز اول)
  1. از ارسال پروپزال به صورت فاكس، ايميل و پاكت درباز خودداري گردد.
  2. درخصوص طرح های مذکور حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1397/01/18نسبت به تحويل پاكت حاوي پروپزال به صورت در بسته و با مهر و امضاء به دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان واقع در میدان فیض،کوچه بوستان، ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اقدام گردد.
  3. پس از طرح پروپزال هاي پيشنهادي در کمیته راهبری پژوهش­های کاربردی، داوري و طي مراحل تصويب در اتاق، طرح منتخب جهت انجام طرح پژوهشي معرفي ميگردد.