آرشیو آرشیواطلاعیه

اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی طبق اطلاع دکتر نوربخش در جهت اقتصاد مقاومتی

اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی طبق اطلاع دکتر نوربخش در جهت اقتصاد مقاومتی

اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی طبق اطلاع دکتر نوربخش در جهت اقتصاد مقاومتی

(872)

اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی طبق اطلاع دکتر نوربخش در جهت اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای کلان و بهبود فضای کسب و کار- بخشودگی- سخت و زیان آور- قرارداد خرید دین- حداکثر توان تولیدی

شنبه 27 شهريور 1395
اطلاع رسانی آیین نامه اجرائی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

اطلاع رسانی آیین نامه اجرائی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

اطلاع رسانی آیین نامه اجرائی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور

(844)

اطلاع رسانی آیین نامه اجرائی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور- تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد تعهدی خاص تحت عنوان «اوراق تسویه خزانه»

شنبه 27 شهريور 1395
اطلاع رسانی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری

اطلاع رسانی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری

اطلاع رسانی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری

(837)

اطلاع رسانی اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری - بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تکلیف بانکها مبنی بر خودداری از ارائه خدمات به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی

شنبه 27 شهريور 1395
اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

(672)

اطلاع رسانی آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی- عضویت رئیس اتاق ایران در کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

شنبه 27 شهريور 1395
آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

اطلاع رسانی آیین نامه بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

(808)

اطلاع رسانی آیین نامه بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی- آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

شنبه 27 شهريور 1395
در خصوص مصوبات جلسه مورخ 25/5/95 کارگروه ملی موضوع اجرایی ماده 20 قانون موانع تولید رقابت پذیر

در خصوص مصوبات جلسه مورخ 25/5/95 کارگروه ملی موضوع اجرایی ماده 20 قانون موانع تولید رقابت پذیر

در خصوص مصوبات جلسه مورخ 25/5/95 کارگروه ملی موضوع اجرایی ماده 20 قانون موانع تولید رقابت پذیر

(576)

اطلاع رسانی در خصوص در خصوص مصوبات جلسه مورخ 25/5/95 کارگروه ملی موضوع اجرایی ماده 20 قانون موانع تولید رقابت پذیر

پنجشنبه 11 شهريور 1395
پنج رویداد تجاری

آگهی شماره 1395

پنج رویداد تجاری

(923)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند / نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا / نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اندونزی / نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات / نمایشگاه بین المللی بتن و سیمان امارات

يکشنبه 7 شهريور 1395
بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات نشست فصلی شورای روسا در کیش

بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات نشست فصلی شورای روسا در کیش

بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات نشست فصلی شورای روسا در کیش

(920)

اطلاع رسانی در خصوص بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات نشست فصلی شورای روسا در کیش

پنجشنبه 4 شهريور 1395
در خصوص تولیدی باتری خودرو کشور

در خصوص تولیدی باتری خودرو کشور

در خصوص تولیدی باتری خودرو کشور

(909)

اطلاع رسانی در خصوص در خصوص تولیدی باتری خودرو کشور

پنجشنبه 4 شهريور 1395
درخواست فهرست کلیه صادرکنندگان متقاضی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

درخواست فهرست کلیه صادرکنندگان متقاضی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

درخواست فهرست کلیه صادرکنندگان متقاضی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

(843)

اطلاع رسانی در خصوص درخواست فهرست کلیه صادرکنندگان متقاضی استرداد مالیات بر ارزش افزوده

پنجشنبه 4 شهريور 1395