آرشیو آرشیواطلاعیه

برگزاری نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

برگزاری نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

(683)

اطلاع رسانی برگزاری نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

يکشنبه 22 مرداد 1396
روز تشکلها و مشارکتهای اجنماعی

روز تشکلها و مشارکتهای اجنماعی

(1142)

روز تشکلها و مشارکتهای اجنماعی

پنجشنبه 19 مرداد 1396
سومین نمایشگاه صنعت سیمان

سومین نمایشگاه صنعت سیمان

(815)

اطلاع رسانی در خصوص سومین نمایشگاه صنعت سیمان

دوشنبه 16 مرداد 1396
طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

(603)

اطلاع رسانی در خصوص طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دوشنبه 16 مرداد 1396
همایش بهبود فضای کسب و کار 5-1396

همایش بهبود فضای کسب و کار 5-1396

(652)

همایش بهبود فضای کسب و کار 5-1396

يکشنبه 15 مرداد 1396
اطلاعیه در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مشتقیم

اطلاعیه در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مشتقیم

(387)

اطلاعیه در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مشتقیم

جمعه 13 مرداد 1396
دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

(1115)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

شنبه 17 تير 1396
اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

(737)

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

جمعه 22 ارديبهشت 1396
دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

(944)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

(874)

بخشنامه درخصوص نامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396