آرشیو آرشیواطلاعیه

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه تجاری برای اخذ روادید از نمایندگی های کشور های خارجی در تهران

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه تجاری برای اخذ روادید از نمایندگی های کشور های خارجی در تهران

(888)

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه تجاری برای اخذ روادید از نمایندگی های کشور های خارجی در تهران

سه شنبه 13 مرداد 1394
رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 94

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 94

(680)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 94

سه شنبه 13 مرداد 1394
تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و برزیل

تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و برزیل

(951)

تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و برزیل

يکشنبه 11 مرداد 1394
دوره آموزشی پیرامون قراردادهای BOT

دوره آموزشی پیرامون قراردادهای BOT

(920)

دوره آموزشی پیرامون قراردادهای BOT

يکشنبه 11 مرداد 1394
رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 94

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 94

(639)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 94

يکشنبه 11 مرداد 1394
درخواست عضویت کمیسیونها و کمیته های تخصصی

درخواست عضویت کمیسیونها و کمیته های تخصصی

(1587)

درخواست عضویت کمیسیونها و کمیته های تخصصی

يکشنبه 11 مرداد 1394
رویداد تجاری - اعلامیه شماره 8 سال 94

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 8 سال 94

(552)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 8 سال 94

يکشنبه 11 مرداد 1394
کارنامه سه ماه اول گمرک ایران

کارنامه سه ماه اول گمرک ایران

(741)

کارنامه سه ماه اول گمرک ایران

يکشنبه 11 مرداد 1394
پیش بینی یک حسابدارارشد ایرانی از آینده اقتصادی جهان تاسال2060

پیش بینی یک حسابدارارشد ایرانی از آینده اقتصادی جهان تاسال2060

(1041)

شنبه 20 تير 1394
فرم

فرم "پیشنهاد برگزاری کارگاه/ سمینار" در محل اتاق بازرگانی اصفهان

(546)

فرم "پیشنهاد برگزاری کارگاه/ سمینار" در محل اتاق بازرگانی اصفهان

چهارشنبه 27 خرداد 1394