تاریخ : دوشنبه 4 تير 1397
کد 1985

در نشست تخصصی و تحلیلی پایش محیط کسب و کار استان اصفهان :

طرح ایجاد هسته مشاوره کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد

سومین نشست تخصصی و تحلیلی پایش محیط کسب و کار استان اصفهان با موضوع ارایه راه کارهای توان افزایی فضای کسب و کار و ارایه آیین نامه پیشنهادی ایجاد هسته مشاوران کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
امیرحسین زمانی مدیر دفتر راهبردی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:طبق ماده 12 احکام دایمی و به استناد بند دال  ماده 91 قانون اجرای سیاست های اصل 44 ارایه خدمات مشاوره کارشناسی به اعضای اتاق های بازرگانی و تعاون از وظایف این دو تشکل است و در این راستا طرح ایجاد هسته مشاوره کسب و کار در دست بررسی است.
وی هدف از ایجاد هسته مشاوره کسب و کار را توان افزایی فعالان اقتصادی  برشمرد و گفت:این هسته می تواند فعالان اقتصادی در سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف را تحت پشش قرار دهد.
وی تصریح کرد:پایش فضای کسب کار هر ماه توسط این دفتر انجام می شود و هر سه ماه در قالب یک گزارش سراسری از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود.
وی افزود:مبنای این پایش بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار و با همکاری دستگاه های اجرایی ،مراکز آموزشی و پژوهشی و تشکل های اقتصادی انجام می شود.
زمانی خاطر نشان کرد:فضای اقتصادی برای یک بنگاه دو بخش درون بنگاه و برون بنگاهی است
احمد بانک مدیر شرکت خدمات علمی و صنعتی ایرانیان به  ارایه طرح شورای مشاورین اتاق بازرگانی اصفهان با ارایه طرح پیشنهاد هسته مشاوره  و شورای مشاورین پرداخت.
وی افزود:هسته مشاوره با معرفی سرپرست و ناظر می تواند ساختار مشخصی برای ارایه مشاوره به بنگاه های اقتصادی معرفی کند.
حمیدرضا رناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه در این جلسه گفت:فرهنگ مشاوره در بین صنعت گران و فعالان اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
وی خواستار آسیب شناسی این وضعیت در فضای اقتصادی استان شد و گفت:فرایند مشاوره می تواند به بنگاه های اقتصادی کمک کند تا تصمیمات منطقی و اثرگذار اتخاذ شود.  
 محمد طاهری دبیر اتاق تعاون استان اصفهان  در این جلسه گفت:همه بخش های اقتصادی اهم از دولتی ،خصوصی و تعاونی استان اصفهان باید تلاش کنند تا فضای کسب و کار بهبود یابد.
تقی زاده نماینده اتاق اصناق اصفهان در این نشست گفت:120 هزار واحد صنفی در شهرستان اصفهان و 200 هزار واحد صنفی در استان دارای پروانه فعالیت صنفی اند.
آلبوم تصاویرطرح ایجاد هسته مشاوره کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد

2
2
1
1