تاریخ : يکشنبه 27 خرداد 1397
کد 1974

گامی موثر اتاق بازرگانی اصفهان در هم افزایی صنعت کفش استان ؛

انجمن صنعت کفش استان اصفهان با هدف حمایت از تولید و صادرات تشکیل شد

با حضور تولیدکنندگان و فعالین کفش انجمن صنعت کفش استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد .
حمیدرضا امیدان مدیر دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین مجمع عمومی این انجمن گفت: یکی از وظایف اتاق بازرگانی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حمایت از تشکل های تولیدی و صادراتی است و در این راستا اتاق اصفهان از تشکیل انجمن های تخصصی حمایت می کند.
وی افزود:استان اصفهان یکی از قطب های صنعت کفش ایران شناخته می شود که ظرفیت صادرات و تولید انبوه را دارد.
وی افزود:انجمن صنعت کفش پانزدهمین تشکل اقتصادی  اتاق بازرگانی اصفهان است که به ثبت اتاق بازرگانی ایران رسیده است.
اکبرزاهدی رییس اتحادیه کفاشان اصفهان در این جلسه از آمادگی این اتحادیه جهت همکاری با انجمن صنعت کفش استان اصفهان خبر داد و گفت:همکاری این دو تشکل می تواند به ارتقا جایگاه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این بخش منجر شود.
گفتنی است بیش از 120کارگاه تولید کفش در استان اصفهان غیر از واحدهای دارای پروانه تولیدی و از اتحادیه صنفی کفاشان  به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند و تسهیل در صدور پروانه بهره داری می تواند به رسمی شدن فعالیت آنها کمک کند.
در انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن، اکبر مردیها ،نعمت الله حبیبی ،سید مهدی حسینی بهشتیان ،اصغر عمرو و سید مقداد سید محمدی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و  مهدی سعیدی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
آلبوم تصاویرانجمن صنعت کفش استان اصفهان با هدف حمایت از تولید و صادرات تشکیل شد

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1