تاریخ : دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
کد 1930

در دوازدهمین جلسه کمیته امور گمرکی و حمل و نقل تاکید شد:

ضرورت تشکیل انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی در اصفهان

در دوازدهمین جلسه کمیته امور گمرکی و حمل و نقل ذیل کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت تشکیل انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی و حق العملکاران گمرکی در اصفهان تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در ابتدای این جلسه ایرج کاظمی، مسوول کمیته امور گمرکی و حمل و نقل با بیان اینکه علیرغم اینکه استان اصفهان از پتانسیل مطلوبی به منظور توسعه صنعت حمل و نقل بین المللی برخوردار است، فعالان اقتصادی استان امور مربوط به صادرات و واردات خود را از طریق شرکت های حمل و نقل بین المللی داخل استان انجام نمی دهند، گفت: بررسی نقاط ضعف شرکت های حمل و نقل بین المللی اصفهان و ارایه راهکار به منظور افزایش انگیزه تجار برای کار با این شرکت ها از جمله اقدامات کمیته امور گمرکی و حمل و نقل ذیل کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان می باشد. وی ضعف امکانات و خدمات حمل و نقل ریلی در اصفهان را از جمله کاستی های موجود در استان دانست و ضمن انتقاد از کیفیت عملکرد صنعت حمل و نقل بین المللی اصفهان، تصریح کرد: با وجودیکه بازار تقاضای خدمات حمل و نقل در اصفهان موجود می باشد، متاسفانه تامین کننده خدمات بهینه در استان وجود نداشته و همین امر موجب روی آوردن تجاراصفهانی به شرکت های حمل و نقل خارج استان شده است . کاظمی در ادامه بر تشکیل انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی و حق العملکاران گمرکی در اصفهان به منظور سازماندهی توانمندی های موجود تاکید کرد و گفت: پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به حمل و نقل در قالب انجمن می تواند در بهبود وضع موجود موثر باشد. وی عملکرد استانداری اصفهان در جهت حل مشکلات سازمانی اصفهان را در سالهای اخیر مثبت ارزیابی کرد و گفت: فضای مثبت موجود در استانداری اصفهان در حال تاثیرمثبت در تمامی سازمان ها و ادارت دولتی استان بوده و این امر سبب ایجاد افق روشنی در جهت پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی می باشد. فرهاد جانقربان، دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان نیز ایجاد هاب ترانزیتی در اصفهان متشکل از مجموعه ای از خدمات ترانزیت ریلی، جاده ای، هوایی، کانتینری و...، تشکیل اتحادیه شرکت های حمل و نقل بین المللی در اصفهان و تقویت شرکت های موجود و کمک به شکل گیری شرکت های جدید حمل و نقل بین المللی را از جمله مواردی دانست که تجار و شرکت های حمل و نقل اصفهانی به منظور توسعه صادرات و بهبود شرایط اقتصادی در استان در آن اتفاق نظر دارند.
همچنین علی اصغر محمدی، معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز کمبود تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی اصفهان را دلیل عدم توسعه یافتگی حمل و نقل بین المللی اصفهان ندانست و بر ضرورت ایجاد انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی اصفهان تاکید کرد. وی گفتلازم است جایگاه صدای شرکت های حمل و نقل استان تبیین شده و کارگروهی به منظور تشکیل نشست های مشترک بین استانداری و این شرکت ها ایجاد شود. وی پیگیری مطالبات صنعت حمل و نقل بین المللی در قالب یک اتحادیه و طرح خواسته ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را در حل موانع موجود و توسعه صادرات استان مثبت ارزیابی کرد. معاون مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه شرایط فعلی استانداری اصفهان را برای اخذ مجوزهای سرمایه گذاری بسیار مثبت دانست و از جانمایی و صدور مجوز چندین طرح سرمایه گذاری خام در استانداری خبر داد و گفت: بزودی این طرح ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته و آنها بدون قرار گرفتن در پروسه بروکراسی شدید اداری می توانند در این زمینه ها سرمایه گذاری نمایند.  در ادامه علیرضا جعفری، رییس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ، حمل و نقل بین المللی را فرایندی پویا دانست و گفتبیش از 600 شرکت حمل و نقل بین المللی فعال کشور در تهران مستقر هستند و مابقی نیز در استان های مرزی کشور قرار دارند و تعداد این شرکت ها در استان های مرکزی به لحاظ نوع فرایند کار بسیار محدود می باشد. وی افزایش تعداد شرکت های حمل و نقل بین المللی در استان را به معنای توسعه صادرات استان ندانست و تصریح کرد: وجود شرکت های بین المللی متخصص در هر مسیر، ارزان شدن بهای تمام شده کالا را در پی خواهد داشت. جعفری با تاکید بر این نکته که کامیون های ترانزیت متعددی در اصفهان مشغول فعالیت هستند، عدم وجود جایگاهی متمرکز برای آنها را از جمله دلایل عدم موفقیت و رونق شرکت های حمل و نقل بین المللی اصفهان دانست. همچنین جعفر لطفی، مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ضمن بیان اینکه مشکلات و موانع شرکت های حمل و نقل بین المللی در جلسات شورای گفت و گو مطرح شده است گفت: در این جلسات مواردی چون دلایل محدود بودن شرکت های فعال حمل و نقل بین المللی در استان به منظور توسعه سرمایه گذاری و صادرات بررسی شد. وی همچنین یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده تولید را مربوط به بالا بودن هزینه حمل و نقل دانست و از اعلام آمادگی شورای گفت و گو برای کمک به اصلاح و حتی حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر مربوط به حمل و نقل موجود در راستای کمک به بهبود وضعیت حمل و نقل داخلی و خارجی و کاهش هزینه تمام شده کالا  خبر دادگفتنی است برقراری تعامل هر چه بیشتر شرکت های حمل و نقل با یکدیگر همچنین تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی و نمایندگان مجلس و طرح مشکلات موجود، ایجاد اپلیکیشن حمل و نقل بین المللی استان، تاکید بر لزوم تشکیل پایانه ترانزیت صادراتی و... از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط اعضاء کمیته حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور حل مشکلات حمل و نقل بین المللی استان بود.
 
آلبوم تصاویرضرورت تشکیل انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی در اصفهان

2
2
1
1