آمار سایت
امروز : 8745
ديروز : 5847
ماه : 207237
 
تاریخ : شنبه 11 دي 1395     |     کد : 1189

در نهمين جلسه كميسيون صنايع در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان عنوان شد دوره هاي آموزشي در راستاي رشد صنايع استان جهت دهي شوند

نهمين جلسه كميسيون صنايع در محل اتاق بازرگاني اصفهان تشكيل شد. كارشناسان حاضر در اين جلسه گزارشي پيرامون برنامه آموزشي اتاق اصفهان ارایه كردند

نهمين جلسه كميسيون صنايع در محل اتاق بازرگاني اصفهان تشكيل شد. كارشناسان حاضر در اين جلسه گزارشي پيرامون برنامه آموزشي اتاق اصفهان ارایه كردند كه بر اساس اين گزارش مرحله نيازسنجي آموزشي اعضاي كميسيون ها و كميته هاي اتاق  به اتمام رسيده و تمامي عناوين ، اهداف و سرفصل هاي  دوره هاي آموزشي  به همراه مشخصات اساتيد و مدرسان اين دوره ها  مشخص شده است. در اين فرايند روش هاي اموزشي به صورت دقيق مشخص شده و قرار است دوره هاي آموزشي اتاق در دي و بهمن ماه سال جاري آغاز شود.
پييگري هايي كه بي پاسخ مي ماند
در ابتداي اين جلسه نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي اصفهان اظهار كرد: در تعريف وظايف اتاق بازرگاني به اين نكته مي رسيم كه اتاق بيشتر جنبه مشورتي و گردهمايي اعضا براي همفكري دارد و در حالي كه پيگيري هاي نيز از سوي اتاق براي رفع مشكلات انجام مي شود اما در نهايت دستگاه هاي دولتي و سيستم حاكميت موظف به پاسخگويي و حل اين مشكلات هستند.
مجتبي ملااحمدي تصريح كرد:  پيگيري هاي زيادي تاكنون از سوي اتاق صورت گرفته اما اينكه ما بتوانيم در حوزه  رفع مشكلات بيمه، ماليات و بانك ورود پيدا كنيم و پيگيري هاي ما در اين خصوص نتيجه بخش باشد ممكن نيست.
ملااحمدي بيان كرد: نبايد منتظر كمك دولت براي دفاع از حوزه توليد و صنعت بود زيرا قوانين متعددي تعريف شده و شعارهايي نيز براي حمايت از صنعت داده شده اما متاسفانه در عمل براي تحقق اين شعارها هيچ عملي انجام نمي شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگاني، صنايع و كشاورزي اصفهان گفت: در اين مدت بيشتر در حوزه نياز سنجي و تهيه و تدارك براي جذب تعداد بيشتر همكاران وقت گذاشته شد و بحث نيازسنجي اموزشي صورت گرفت و تمامي كميته ها نيازهاي اموزشي خود را را ارائه كردند همچنين كتابي نيز در اين زمينه اماده شده  كه در نهايت نخستين دوره هاي اموزشي در دي و بهمن ماه در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه ششم توسعه برخي از موضوعات  اصلاح شده  و تا زمان تصويب آن اگر همكاران نكته اي در رابطه با برنامه ششم توسعه مدنظر دارند اعلام كنند  تا به كميسيون تلفيق بودجه ارسال شود.
ارائه آموزش هاي لازم براي رشد صنعت استان
در ادامه عضو كميسيون آموزش اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان اظهار كرد: مبحث آموزش علاوه بر انتقال بسياري از نكات مهارتي به اعضا مي تواند به رشد و توسعه صنعت استان جهت دهد و درواقع در ساختار آموزشي بسياري از كشورهاي پيشرفته اموزش هايي كه منجر به جهت دهي صنايع مي شوند در راس قرار مي گيرند اما متاسفانه در كشور ما اينگونه اموزش ها مغفول مانده است.
محمدعلي نادي تصريح كرد: در سال هاي گذشته نيز در اتاق بازرگاني اصفهان مباحث اموزشي ارائه مي شده است اما اين فرايندهاي اموزشي تفكيك نشده است و با بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه مباحث اموزشي بيشتر در قالب برگزاري همايش ها صورت ميگرفته است كه  بسياري از اموزش ها مورد نياز اعضاي اتاق نيست.
نادي بيان كرد: بسياري از افراد هستند كه براي ارتباط با تجار خارجي حتي اصول اوليه لازم را تمي دانند از اين رو در خصوص ارائه آموزش هاي لازم ابتدا بايد نيازسنجي شود ، عناوين دوره هاي اموزشي شناسايي شود و اين اموزش ها در ارتباط با نيازهاي افراد ارائه شود.
همكاري با مراكز تحقيق و توسعه
اين عضو كميسيون آموزش اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان گفت:  براي ارائه آموزش هاي لازم در مرحله نخست در بحث نياز سنجي ها چندين گروه شامل اعضاي كميسيون ها ، اعضاي كميته ها و اعضاي عادي در گير شدند و مي توان گفت كه در بخش نخست كار ما به اتمام رسيده است.
وي ادامه داد: علاوه بر احصاي عناوين دوره ها، اهداف و سرفصل هاي اين دوره ها به همراه مشخصات اساتيد آموزش دهنده و  همچنين روش هاي اموزشي بايد به صورت دقيق مشخص شوند كه البته در برگه هاي مكتوبي اين روش هاي اموزشي توضيح داده شده و در اختيار اعضاي كميسيون هاي اتاق قرار گرفته است.
نادي در خصوص دوره ها و عناوين دوره هاي آموزشي خاطرنشان كرد: روش اموزشي اين دوره ها مشخص شده كه براساس چه تكنيكي به دست امده و اغلب اين دوره ها براساس شرايط و مقتضيات روز دنيا انجام مي شود.
وي گفت: در فرايند نيازسنجي، استراتژي هاي آموزش مشخص شده و كميسيون و كميته مربوطه نيز معرفي مي شود و براساس ويژگي هايي كه در فرم دوره اموزشي ذكر شده تطبيق داده مي شود كه بدين ترتيب از ارائه آموزش و تدريس توسط اساتيد غير متخصص جلوگيري مي شود.
عضو كميسيون آموزش اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان بيان كرد: از اعضاي كميته ها انتظار داريم مارا براي ارائه آموزش هاي لازم در اتاق همراهي كنند و زير گروه هاي غير عضو را نيز به ما معرفي كنند تا در زمينه ارائه اموزش هاي لازم  يعني چگونگي محتواي اين اموزش ها و همچنين مكان ارائه آن به منظور رشد صنعت استان ما را ياري دهند.
نادي بااشاره به اينكه در دنيا رشد و پيشرفت صنعت در رابطه با همكاري با مراكز تحقيق و توسعه ايجاد مي شود بيان كرد: خواستار اين هستيم كه با بخش آر ان دي صنايع ارتباط برقرار كنيم ، برخي از بخش ها در صنعت ما مغفول مانده است به اين دليل كه بخش هاي اموزشي اتاق از اين مسائل بي خبر هستند اين در حالي است كه برخي از مشكلات مانند توليد محصولات جديد و اموش نيروي انساني خلاق را با مباحث اموزشي مي توان رفع كرد.
توليد فكر و هم انديشي در بين اعضاي اتاق
همچنين مدیر دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان اظهار كرد: در رابطه با كميته فلزات گران بها نيازسنجي هاي اموزشي احصا شده و 111 دوره اموزشي براي اولين بار در كشور و براساس نياز هاي تك تك اعضاي اتقا احصا شد كه به تدريج اجرايي مي شود.
حميدرضا اميدان تصريح كرد: به كمك اعضاي كميسيون ها جلسات اتاق به طور منظم برگزار مي شود و از برگزاري همايش ها نتايج مناسبي به دست مي آيد.
به گفته اميدان، اتاق هاي بازرگاني حق  ورود در حوزه اجرايي ندارند و بهبود محيط كسب و كار و خدمت به اعضا از مهم ترين وظايف اتاق است كه در اين بين بحث اموزش براي خدمت به اعضا تحقق يافته است.
 وي گفت: همچنين كميته هاي مالياتي و تامين اجتماعي اصفهان هر دو هفته يكبار جلسه تشكيل مي دهند و از منظر فعاليت هاي كيفي نيز توليد فكر و هم انديشي و هم گرايي و تاثير گذاري اتفاق خوبي است كه در اتاق بازرگاني اصفهان محقق مي شود.
ارائه گزارش عملكرد كميته ها
در ادامه كميته هاي حاضر در اين جلسه به ارائه گزارش عملكرد خود طي ماه گذشته پرداختند. در اين رابطه ابراهيم حبيب الهي ، مسوول كميته فلزات گران بها اظهار كرد: كميته ما در دو ماه اخير موفق به برگزاري جلسات نشده است،  ما روي مباحث اموزشي كار كرده ايم اما پيگيري هاي لازم  براي برگزاري كلاس ها انجام نشده است از اين رو انتظار ما در اين جلسه اين است كه به منظور ره اندازي كارگاه آموزشي به ما كمك شود.
همچنين ، مسئول كميته فولاد نيز عنوان كرد: جلسات اين كميته طبق برنامه تشكيل مي شود و در جلسات تشكيل شده بيشتر در رابطه با مشكلات فولاد و تضاد منافع زنجيره فولاد صحبت شده و سعي در ريشه يابي مشكلات موجود داريم.
آرش انتظامي  تصريح كرد: از مشكلات ديگر در صنعت فولاد كمبود اب، نبود زيرساخت هاي لازم و نبود متولي مشخصي در اين بخش است كه براي رفع اين مشكلات نيازمند  حمايت هاي دولت هستيم  و همچنين در خواست برگزاري سمپوزيوم داريم تا از تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه خصوي سازي فولاد بهره مند شويم.
همچينن مسوول كميته ساخت تجهيزات و ماشين سازي كميسيون صنايع نيز گفت: چهاردهمين جلسه كميته ساخت و تجهيزات با حضور 12 نفر تشكيل شد و در ابتداي جلسه اعضا از آخرين  رويدادها  و وضعيت بازار صحبت كردند و خواستار اين موضوع بودند كه فعاليت هايي براي ارتفاي فرهنگ مصرف بهينه اب و كارگاه هايي در اين زمينه تشكيل شود.
سيد حسن موسوي تصريح كرد: درخواست خريد كتاب و بازديد از نمايشگاه نفت و انرژي داريم تا از دستاورد اين بازديد در جهت توسعه بازار استفاده كنيم.
 
در ادامه مسوول كميته نساجي كميسيون صنايع نيز بيان كرد: در جلساتي كه از سوي اين كميته برگزار مي شود از كارشناسان متعدد  براي حضور در اين جلسات دعوت مي كنيم كه اين اقدام انگيزه اي است براي مشاركت هميشگي اعضا .
مظفر چلمقاني گفت: صادرات براي حيات نساجي بسيار مهم است و اميدواريم اتحاديه انجمن صادرات صنايع نساجي تشكيل شود تا روي بحث ضادرات بيشتركار شود.
همچنين مسوول كميته صنايع كوچك و متوسط كميسيون صنايع نيز تصريح كرد: برگزاري جلسات كميته صنايع كوچك و متوسط با برخي از كميته هاي اتاق  تداخل داشت از اين رو قرار شد ابتدا هماهنگي هاي لازم با كميته ها انجام شود و سپس جلسات تشكيل شود.
مسعود عبداللهي گفت: تلاش ما  اين است كه در زيرساخت ها ورود پيدا كنيم و  در اين راستا برنامه بلندمدت و كوتاه مدتي به كميسيون ارائه داديم البته در كميسيون كشاورزي هم حضور پيدا كرديم اما استراتژي ما در كميسيون كشاورزي اين نبوده كه در بحث فرهنگ سازي اب ورود پيدا كنيم و تنها روي مصرف اب در حوزه كشاورزي بحث شده است.
نگاه هدفمند به كسب و كار
در ادامه مسوول كميته خدمات فني و مهندسي كميسيون صنايع نيز تصريح كرد: ظرفيت هاي كسب و كار هر صنف از طريق نهادها و سازمان هاي مرتبط توسط اتاق بايد تهيه شود و در اين باره نشست مشتركي با اداره ثبت شركت ها به منظور اگاهي از طرفيت هاي كسب و كار بايد تشكيل شود.
مهدي مسائلي گفت: پراكندگي هر صنف زياد است و اين امر به دليل عدم الزام سامان دهي انها در بدو تاسيس است زيرا شركت ها تاسيس شده ، رها مي شوند و كنترلي روي انها اعمال نمي شود.
به گفته مسائلي، براي سامان دهي كسب و كار به صورت هدفمند بايد به اين امر نگاه شود و  اشخاصي كه تمايل به ثبت شركت دارند ابتدا به اتاق اعزام شده و اگاهي پبدا كنند .
همچنين مسوول كميته خدمات فني و مهندسي كميسيون صنايع تصريح كرد:. بسياري از بخشنامه ها با كسب و كار ما درتضاد است به همين دليل بايد يك كميته پايش بخشنامه ها از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اتاق بازرگاني تشكيل شود..
در پايان اين جلسه نيز عضو  كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان بيان كرد: افزايش قيمت جهاني دلار و افزايش تقاضا براي ارز از جمله دلايل افزايش نرخ دلار بوده است و براساس بررسي هايي كه انجام شده افزايش 10 درصد نرخ ارز در اقتصاد ايران تورم را يك و دهم درصد در كوتاه مدت و در بلندمدت 3 تا 4 درصد افزايش مي دهد.
به گفته مهدي فخاري، از جمله فرصت هايي كه افزايش نرخ ارز به دنبال دارد مي توان به تقويت شركت هاي بورسي اشاره كرد همچنين شركت هاي صادراتي نيز تقويت مي شوند و اين امر در تحريك تقاضا و كمك به خروج از ركود موثر است. 
 


آلبوم تصاویردر نهمين جلسه كميسيون صنايع در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان عنوان شد دوره هاي آموزشي در راستاي رشد صنايع استان جهت دهي شوند

2
1
نوشته شده در   شنبه 11 دي 1395  ساعت  09:04   توسط   مدیر پرتال اتاق بازرگانی اصفهان   
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان می باشد.

Powered By :ITShams.ir