تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394
کد 452

در کمیته های کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری مطرح شد؛ علل رکود اقتصادی در صنایع قدیمی استان اصفهان مشخص شود / دیپلماسی اقتصادی از سفارت خانه های کشورهای خارجی در تهران آغاز شود/

نخستین جلسه کمیته صیانت و حمایت از سرمایه گذاری ذیل کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری, تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق اصفهان برگزار شد.
نخستین جلسه کمیته صیانت و حمایت از سرمایه گذاری ذیل کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری, تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق اصفهان برگزار شد.

«قاسم علی جباری»رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه یکی از اهداف مهم و اولویت¬های این کمیته را صیانت و حمایت از سرمایه¬های معنوی، علمی و اجتماعی دانست.
وی افزود:در اتاق بازرگانی اصفهان تلاش و سعی همه این است که بتوان درحوزه اقتصادی اثر گذارتر باشند لذا با فعالیت و بحث تخصصی در این کمیته شاید بتوان تاثیراتی در تدوین قوانین و اجرای آن داشت.

 «مجتبی ملا احمدی» مسوول کمیته صیانت و حمایت از سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه با نگاهی به گذشته و عملکرد صنایعی که رکود داشته اند مانند صنعت نساجی اصفهان گفت:عامل این انحطاط فقط به موضوع مالیات مربوط نمی¬شود بلکه مشکل طرز فکر خودمان نیز است و می¬توان با شناسایی و مکاتبه با سازمان¬های صنعتی مشکلات واحدها را شناسایی تا قدمی برای حل آنها برداشت.
وی افزود: گاهی با یک رایزنی و یا یک جلسه می¬توان از بروز خیلی از مشکلات و انحطاط بخش های صنعتی جلوگیری کرد.در حقیقت در کنار کار علمی و برنامه¬ریزی بلند مدت باید مشکل امروز را حل کرد.

«احمد بانک» عضو دیگر کمیته در این جلسه گفت: با نگاهی درون سازمانی متوجه می¬شویم که بسیاری از مشکلات صنایع مربوط به درون هست و باید از دورن بنگاه ریشه یابی و حل شود.
وی افزود: با تغییر در نگرش مدیران و فرهنگ سازی در حوزه آموزش مدیران و همگام بودن با مشاوران صنعتی در تمام فرآیند سرمایه گذاری و در تمامی جنبه¬ها، می توان افراد را در مسیر توسعه صنعتی سوق داد.

«مسعود شهنام نیا» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: بایستی قوانین را در فضای کسب و کار اجرایی کنیم و در این راستا ابتدا در زمینه اشتغال زایی و حل مشکلات ارزی باید قدم برداشت و سپس اتحاد بین واحد¬ها و ارگان¬های صنعتی را برقرار و مشکلات مربوطه را حل کرد.

«شادمان امینی» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت:یکی از مشکلات بخش صنعت عدم آگاهی و شناخت قوانین مربوطه است .

«هوشنگ شیشه بران» رییس اتحایه طلا و جواهر اصفهان در این جلسه گفت:خیلی از واحد های صنعتی بدلیل مشکلات مالیاتی از فعالیت منصرف شده و با مشکلات مالی روبه رو شده¬اند. اگرچه در اصفهان پتانسیل زیادی موجود می¬باشد اما بدلیل نبود امکانات از قبیل هتل و غیره نمی¬توان فعالیت انجام داد و مشکلات را حل کرد.


در کمیته توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاهها طرح شد؛
دیپلماسی اقتصادی از سفارت خانه های کشورهای خارجی در تهران آغاز شود

کمیته توسعه روابط تجاری و اقتصادی خارجی و نمایشگاهها ذیل کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق اصفهان برگزار شد.
«رضا خیامیان» مسوول این کمیته گفت: در روند فعالیت کمیته ها بایستی برنامه باشد و فرصت¬یابی انجام شود . در این برنامه می¬توان کشورهای هدف را براساس مزیت¬های استان مشخص و بعد از آن، با اتاقهای مشترک آن ها ارتباط بر قرار کرد.
وی ارتباط با اتاقهای مشترک و شورای مشترک ایران با سایر کشورها را مهم ارزیابی کرد و گفت: ارتباط نزدیک با نمایندگان وزرات خارجه ایران در کشورهای دیگر و بالعکس با سفارت¬های خارجی در تهران در دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.
وی افزود: وزرات خارجه از بخش خصوصی انتظار دارد نیازهایمان را شناسایی و بر اساس آن از هیات اقتصادی میزبانی کنیم.

«قاسم علی جباری»رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه گفت: اساس کار اتاق کمیسیون ها و کمیته ها هستند و فعالیت کمیسیون در کمیته های تخصصی انجام می شود.

«احمد سیفی»کارشناس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اصفهان در این جلسه گفت: شرایط بین المللی ایران بیانگر زمینه مناسب برای حضور سرمایه گذاران برون مرزی در کشور است . باید با دقت از موازی کاری بین بخش
دولتی و خصوصی جلوگیری شود و در این مسیر با حمایت از سرمایه گذاری داخلی می¬توان از سرمایه گذاری خارجی حمایت کرد.

«سید مسعود عبدالهی»دیگر عضو این کمیته گفت: بایستی در اتاقهای مشترک و شورای مشترک از کمیته¬ها نماینده¬ای داشته باشیم و از نظرات آنها استفاده کنیم. با تشکیل کارگروهی بایستی پیگیری امور حضور هیات¬های اقتصادی در ایران شد. همچنین بایستی نقاط قوت حضورمان را در کشور های دیگر و کشور¬های که حضور سرمایه گذار خارجی حضور ندارند را شناسایی و در خصوص آن برنامه ریزی شود.

«مسعود جمالی» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: : در توسعه تجاری نباید به هیاتهای اقتصادی اکتفا کرد بایستی با اتاقهای هم تراز خودمان هم همکاری کنیم.

کمیته بررسی مزیت¬های سرمایه گذاری اتاق اصفهان 

«قاسم علی جباری» رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه گفت: با توجه به سهم 15%تا 20%بخش خصوصی در اقتصاد کشور ضرورت دارد دستیابی به سهم 50% بخش خصوصی در اقتصاد را هدف بخش خصوصی قرار داد.
وی افزود: اتاق های بازرگانی در تصمیم گیری¬های کشور رسالت مهمی بر دوش دارند و باید دولت را در این راستا کمک کرد .

«مسعود جمالی»مسوول این کمیته ضمن اشاره به ضرورت استفاده از دستاوردهای گذشته، خواهان هدفمندی و هماهنگی ارگان¬ها و سازمان-ها در پیشبرد اهداف کمیته شد .

«محمد اطرج»دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: با توجه به محدودیت منابع, ضرورت همگرایی در جذب سرمایه¬ها بسیار ضروری است و ایجاد یک ساختار مشابه با ساختار اتاق فکر IT استان برای موضوع سرمایه گذاری می¬تواند راهگشای پراکندگی¬های موجود باشد.

«احمد بانک» دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: اگر بتوان شاخص¬های کلیدی موفقیت برای سرمایه گذاری موفق و نیز شاخص¬های کلیدی موفقیت برای حمایت از سرمایه گذاری را تدوین کرد.
وی افزود:با استفاده از اسنادی مانند سند آمایش و بررسی آن می¬توان بخش عمده¬ای از اولویت¬های سرمایه گذاری را تعیین کرد.

«سید اکبر منتظرین»دیگر عضو کمیته در این جلسه گفت: گام نخست در کمیته تعریف مفهوم مزیت است و لازمه موفقیت در این کمیته هم کلام شدن اعضای آن می¬باشد.

«فروزان آقا بزرگی» عضو دیگر کمیته گفت: نداشتن منبع و بانک اطلاعاتی طرح های سرمایه گذاری استان بزرگترین معضل کمیته است که فرصت سوزی بسیار زیادی را ایجاد می کند .

آلبوم تصاویردر کمیته های کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری مطرح شد؛ علل رکود اقتصادی در صنایع قدیمی استان اصفهان مشخص شود / دیپلماسی اقتصادی از سفارت خانه های کشورهای خارجی در تهران آغاز شود/

3
3
2
2
1
1