قسمت اول گوشه ای از بیان مشکلات فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان در حضور رییس کل بانک مرکزی. اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان
چهارشنبه 12 شهريور 1399