حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی و توسعه روابط خارجی

اخبار حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی و توسعه روابط خارجی

تاكيد مجدد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ؛
سهل آبادی: حمایت از تولید تنها با فريز كردن دیون معوق بانکی ممکن است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر دولت به جای اجرای طرح توانمندسازی به بخش خصوصی کمک کند تا از دیون بانکی آزاد شود، بیشتر نتیجه خواهد گرفت.

در پنجمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
بخش نامه متعدد دولت در حوزه ارز فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است

پنجمین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با حضور فعالان بخش معدن و سنگ در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
نهال و پیوندک سالم مهمترین نهاده باغبانی است/ در سال 96 تعداد 1.3 میلیون پیوندک در استان اصفهان تولید شده است

پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با حضور معاون باغبانی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بررسی اقدامات انجام شده در تولید نهال گواهی شده و تولید به روش (عملیات خوب کشاورزی )GAP در تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.

مصطفي رناسي-فعال اقتصادي
حمايت از کالاي ايراني

در کشورهاي توسعه يافته، دولت ها با برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده، به حمايت همه جانبه از صنعتگران و توليدکنندگان پرداخته و کشورشان را در جايگاه بلند و والاي توسعه يافتگي قرار داده اند.

رييس خانه صنعت،معدن وتجارت ايران تاكيد كرد؛
سهل آبادي: آزاد سازي قيمت خودرو با بازار انحصاري معنا ندارد.

رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با اشاره به انحصار در بازار خودرو کشور اظهار داشت : متاسفانه در مدت کوتاهی شاهد افزایش بیش از حد قیمت خودروهای داخلی بوده ایم که نشان دهنده انحصار بازار توسط خودروسازان است.