اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

برگزاری کارگاه آموزشی رویکردی به نگهداری و تعمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان

کارگاه آموزشی رویکردی به نگهداری و تعمیر مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شنبه بیست و ششم آبان 1397

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم نوین گزارشگری مالی بین الملل و استانداردهای ملی

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم نوین گزارشگری مالی بین الملل IFRS)) و استانداردهای ملی طی دو روز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شنبه نوزدهم آبان 1397

ششمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

ششمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور نمایندگانی از شهرداری، شورای شهر، بهزیستی و دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان برگزارشد.
شنبه نوزدهم آبان 1397

دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات به کار خود پایان داد

دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات که از 1 تا 4 آبانماه و با حضور بیش از 170 شرکت کننده در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری بود، به کار خود پایان داد.
شنبه پنجم آبان 1397

برگزاری دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات

دوره آموزشی شبیه سازی عملیاتی فرآیند صادرات بر پایه 5محصول استراتژیک شامل موادغذایی اعم از فاسد شدنی و فاسد نشدنی، فرش، سنگ و صنایع دستی با حضور جمعی از اساتید برجسته در زمینه صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است.
چهارشنبه دوم آبان 1397