مسئولیت های اجتماعی

اخبار کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

به همت کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
کاشت نمادین 9 اصله نهال در سه مدرسه به مناسبت روز درختکاری

به همت کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان و با مشارکت دانش آموزان 9 اصله نهال به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری در پیش دبستانی ودبستان دخترانه پارسایی، دبیرستان پسرانه دکتر محمد شفیعی و دبستان دخترانه خرد کاشته شد.
1396/12/17

اخوان نسب در همایش تبیین اهمیت پژوهش در اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد:
پژوهش زیربنای علم و فناوری است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان درهمایش «تبیین اهمیت پژوهش در اشتغال و کارآفرینی» که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان برگزار شد، پژوهش را زیربنای علم و فناوری خواند.
1396/09/29

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در نشست تبیین اهمیت پژوهش در اشتغال و کارآفرینی عنوان کرد:
کمک به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورمهم ترین نقش پژوهش است/ نزدیکی دانشگاه و صنعت منجر به افزایش اشتغال و بهبود کیفیت تولیدات می شود

زهرا اخوان نسب،رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش در زمینه «تبیین اهمیت پژوهش در اشتغال و کارآفرینی» در مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی سپهر اصفهان به ایراد سخن پرداخت.
1396/09/29

در دومین جلسه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی عنوان شد

ایجاد اشتغال برای معلولان و زنان سرپرست خانوارمهم ترین مسوولیت اجتماعی است / اتاق بازرگانی در آگاه سازی کارگران برای پیشگیری از بروز حوادث کار سهیم شود/ ایجاد حساسیت نسبت به مسایل زیست محیطی استان یک مسوولیت اجتماعی است
1396/05/22

در همایش "پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های کار" عنوان شد محمل اصلی هر گونه آسیب اجتماعی خانواده است

در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های کار که به همت کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، عنوان گردید: محمل اصلی هر گونه آسیب اجتماعی و محل اوج و بالندگی هر جامعه نیز خانواده است.
1396/04/20