شورای عالی جوانان

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان:
عضویت در JCI بستر توسعه روابط بین الملل جوانان فعال اقتصادی را فراهم می کند

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عضویت در اتاق جوانان بین الملل (JCI ) بستر توسعه روابط بین الملل جوانان فعال اقتصادی را فراهم می کند.
1397/10/28

نوزدهمین دور همى تعاملات تجارى جوانان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

نوزدهمین دورهمى تعاملات تجارى جوانان با حضور رییس شورای عالی جوانان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1397/09/13

کشانی در شورای عالی جوانان:
امیدوارم جوانان شایسته جایگزین مدیران بازنشسته شوند

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امیدواریم جوانان شایسته و توانمند جایگزین مدیران بازنشسته شوند.
1397/09/06
1397/07/23

برگزاری رویداد کارآفرینی SEEDSTARS در اتاق بازرگانی اصفهان

رویداد کارآفرینی seedstars به همت شورای عالی جوانان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
1397/07/18