محسن پورسینا

 

محسن پورسینا

 

تاریخ تولد: 27/01/1343
میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رزومه و سوابق فعالیت ها
 ـ رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت
 ـ معاون نیروی انسانی فولاد مبارکه
 ـ مدیر لجستیک فولاد مبارکه
ـ رئیس راه  آهن فولاد مبارکه