بهرام سبحانی


بهرام سبحانی
 
 تاریخ تولد :   1330
میزان تحصیلات : دکترای مدیریت

رزومه و سوابق فعالیت ها
- مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان
- رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
- مجری طرح و مدیر عامل فولاد خراسان
- مدیر عامل فولاد سیرجان ایرانیان
- مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان