مرتضی بیشه

مرتضی بیشه
 تاریخ تولد :   1333 
میزان تحصیلات : لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه ایالتی لوییزیانا آمریکا سال 1356 
( تحصیلات مکاتبه ای فوق لیسانس MBA از دانشگاه بلفــرود آمریکا )
 
رزومه و سوابق فعالیت ها
56 - 58 مهندسی ناظر کارخانه لوله سازی شرکت هاردیل لوئیز یانا آمریکا
58 – 59   عضو شورای جهاد سازندگی استان چهار محال بختیاری و مدیریت تعمیرگاه ماشین آلات جهاد
59 – 61 ریاست سازمان صنایع کوچک استان چهارمحال بختیاری
61 – 74 سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
( رئیس اداره اقتصادی و بازرگانی ، معاونت اداره کل صنایع و رئیس مرکز گسترش تعاونی ها و خدمات تولیدی اصفهان )
74-80   مدیر کل اداره صنایع و معادن استان اصفهان
80-85   مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
85-88 مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره موسسه آموزش و پژوهشهای بنیادین صنایع اصفهان
88   مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پیشرو شیمی تاکنون
88   رئیس دفتر نمایندگی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در استان اصفهان تاکنون