امیر کشانیامیر کشانی  
تاریخ تولد :1357
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی


رزومه و سوابق اجرایی
 
 
-آغاز بکار در بخش تولید از 18 سالگی در شرکت صنایع بسته بندی اصفهان ( 1377-1375 ) 
-مدیر عامل شرکت صنایع لمینت و بسته بندی نفیس کارآفرین ( 1388-1384 )
-مدیر عامل مجتمع چاپ و بسته بندی نفیس ماتریس برای اولین بار صادرات محصولات چاپ به اروپا و کشورهای همسایه
- مدیر مسئول پرتیراژترین دانشجوئی کشو ر ( 1377 ) 
-
دبیر کل اتحادیه تشکل های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بین 25هزار عضو ( 1381-1380 )
- عضو موسس ورئیس کمیته جوانان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان ( از سال تأسیس 1391 تاکنون ) 
-
رئیس گروه مدیران جوان انجمن مدیران صنایع اصفهان 1388 تاکنون
- عضو اتاق بازرگانی ایران ـ آلمان (  1388 تاکنون ) 
- عضو هیأت امنای خیریه حضرت امام حسین (ع) ویژه بیماران شکاف لب و کام ( 1390 تاکنون )