قاسمعلی جباری


آقای قاسمعلی جباری
تاریخ تولد : 1333
میزان تحصیلات : مهندسی برق

 
رزومه و سوابق اجرایی
- مدیر عامل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
- عضو هیأت مدیره انجمن همگن فلزی اصفهان
- عضو خانه صنعت و معدن اصفهان
- عضو هیأت مدیره کانون مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی اصفهان
- عضو انجمن مدیران صنایع اصفهان