دکتر محمود اسلامیان

آقای دکتر محمود اسلامیان
تاریخ تولد : 1335
میزان تحصیلات : لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت - فوق لیسانس مدیریت صنعتی- دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه ویکتوریا کانادا
عضو مجمع تشکل های اقتصادی اصفهان در فعالیتهای بازرگانی
 
رزومه و سوابق اجرایی
 اخذ مدرک دیپلم یاضی با رتبه ممتاز از دبیرستان ادب اصفهان
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
فوق لیسانس مدیریت صنعتی با رتبه ممتاز
دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه ویکتوریا کانادا
1367-1363 :مسئول صنایع خودکفایی در استان اصفهان
1372-1369 : استاندار استان چهار محال بختیاری
1379-1376 : مدیرعامل شرکت ملی ذوب آهن ایران
1385-1379 : مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه
مجری طرح های توسعه فولاد مبارکه و دستیابی تولید از 4/2 میلیون تن به 3/4 میلیون تن طب برنامه
سوم و ایاجاد 12500 فرصت شغلی
1382: دریافت جایزه ملی لیاقت از دست رئیس جمهوری به خاطر نقش در توسعه کشور
کسب عنوان صادر کننده  نمونه ملی کشور طی 4 سال
1384 : دریافت اولین تندیس بلورین ملی بهره وری در کشور
کسب عنوان جایزه ملی بهره وری  طی سه سال
عضو مؤسس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
عضو انجمن تولید کنندگان فولاد جهانIIS
عضو هیئت امناء شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
رئیس هئیت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در دوره ششم