اعضای هیئت نمایندگان

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان
 
هشتمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

 
عبدالوهاب سهل آبادی محمود اسلامیان زهرا اخوان نسب
قاسمعلی جباری محسن پورسینا مرتضی بیشه
مصطفی رناسی محمدرضارجالی احمد خوروش
محمد جعفر برکتین بهرام سبحانی سیدرسول رنجبران
مسعود گلشیرازی امیر کشانی حمیدرضا قلمکاری