اخبار آموزش ، پژوهش و توانمندسازی

در سمینار آموزشی « روشهای توسعه کسب و کار در فضای رقابتی» تاکید شد:
بجای انتقاد از مشکلات اقتصادی به خلق ارزش بپردازیم

پژوهشگر مدیریت و استراتژی سازمانی در سمینار آموزشی « روشهای توسعه کسب و کار در فضای رقابتی» که با همت کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد با معرفی اصول هشتگانه کسب و کار؛ بر خلق ارزش و استفاده از فرصت های موجود بجای انتقاد از شرایط اقتصادی نامناسب ماههای اخیر کشور تاکید کرد.
شنبه شانزدهم تير 1397

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست استفاده کنندگان ارز دولتی واهمه ای ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست استفاده کنندگان ارز دولتی واهمه ای ندارد.
سه شنبه دوازدهم تير 1397

بیستمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

بیستمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان با حضور مشاوران و فعالان اقتصادی و گروه های استارت آپ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
شنبه نهم تير 1397

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

نوزدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان همراه با جلسه تخصصی انتقال تجربه ورشکستگی و رفع بحران آن در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .
چهارشنبه دوم خرداد 1397

کارگاه آموزشی اصول حمل دریایی برای بازرگانان

کارگاه آموزشی اصول حمل دریایی برای بازرگانان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
چهارشنبه دوم خرداد 1397