اخبار کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان:
متولی خاصی برای حمایت از تولید محصول سالم در کشور وجود ندارد

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در همایش تخصصی امنیت غذایی و محصول سالم از عدم وجود متولی خاص برای حمایت از تولید محصول سالم در کشور انتقادکرد.
1397/07/07

در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
نهال و پیوندک سالم مهمترین نهاده باغبانی است/ در سال 96 تعداد 1.3 میلیون پیوندک در استان اصفهان تولید شده است

پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با حضور معاون باغبانی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بررسی اقدامات انجام شده در تولید نهال گواهی شده و تولید به روش (عملیات خوب کشاورزی )GAP در تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.
1397/07/02

دكتر حميد رضا قلمكاري خبر داد:
نقش موثر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در تبدیل شدن فریدن به منطقه ویژه اقتصادی

طرح منطقه ویژه اقتصادی فریدن برای اولین بار در سال ١٣٩٤توسط کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.
1397/06/19

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:
مصرف آب برای کشت چغندرقند و یونجه بیشتر از برنج است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مصرف آب برای کشت چغندرقند و یونجه بیشتر از برنج است.
1397/06/09

در دوازدهمين جشنواره كارآفرينان برتر كشور
دكتر حميدرضا قلمكاري به عنوان كارآفرين برتر ملي برگزيده شد.

دوازهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر با معرفی کارآفرینان برگزيده در سالن ۱۷ شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
1397/06/01