اخبار تشکل ها

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
به همت ملت و پشتوانه خون شهدا تحریم ها را پشت سرخواهیم گذاشت/تحریم های داخلی تولیدکنندگان را بیشتر آزرده است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنعت پخش ایران-شعبه اصفهان تاکید کرد: به همت ملت و پشتوانه خون شهدا تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت.
1397/08/24

مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان آسفالت استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان آسفالت استان اصفهان در تالار هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور تولید کنندگان آسفالت برگزار شد.
1397/08/12

در کمیسیون تشکلها اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

تشکیل صندوق سرمایه گذاری در تشکلها /طرح ارزیابی عملکرد تشکلهای اقتصادی
1397/06/24

مجمع عمومی عادی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان تشکیل شد

مجمع عمومی عادی انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در اتاق بازرگانی تشکیل شد.
1397/06/17