آرشیو آرشیواطلاعیه

بلامانع بودن استفاده از کامیون های خارجی بمنظور صادرات به کشور روسیه

(679)

بلامانع بودن استفاده از کامیون های خارجی بمنظور صادرات به کشور روسیه

يکشنبه 6 تير 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 95

(712)

نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول - ترکیه / نمایشگاه صنایع کوچک ج.ا.ایران در کابل - افغانستان / اعزام هیئت تجاری به دانمارک فنلاند و استونی / نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در رم - ایتالیا

چهارشنبه 2 تير 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 95

(663)

اعزام هیات تجاری به تونس / سومین نمایشگاه ایران پروژه در عشق آباد– ترکمنستان / دومین نمایشگاه ایران پروژه در باکو– آذربایجان

چهارشنبه 2 تير 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 8 سال 95

(807)

برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان هند / برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان امارات / برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه صنعت سیمان و بتن امارات / برگزاری نمایشگاه نوشیدنیها و صنایع وابسته - تهران

چهارشنبه 2 تير 1395

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 7 سال 95

(760)

اعزام هیات تجاری به تونس / نمایشگاه توانمندیهای استان البرز در اربیل-عراق / برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان هند / برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان کنیا

چهارشنبه 2 تير 1395

در خصوص تعیین نرخ عوارض گمرکی از مسکو به ایران

(802)

در خصوص تعیین نرخ عوارض گمرکی از مسکو به ایران

دوشنبه 24 خرداد 1395

هفتمین نمایشگاه نوشیدنی ها 26 شهریور 95

(719)

هفتمین نمایشگاه نوشیدنی ها 26 شهریور 95

دوشنبه 24 خرداد 1395

اطلاع رسانی به صادرکنندگان کشور عراق

(713)

اطلاع رسانی به صادرکنندگان کشور عراق

دوشنبه 24 خرداد 1395

برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینی برتر در سال 95

(802)

برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینی برتر در سال 95

دوشنبه 24 خرداد 1395

اطلاع رسانی در خصوص کودهای غیرمجاز اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا و خطر برای باغداران و کشاوران - اتحادیه خشکبار ایران

(623)

اطلاع رسانی در خصوص کودهای غیرمجاز اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا و خطر برای باغداران و کشاوران - اتحادیه خشکبار ایران

دوشنبه 24 خرداد 1395