آرشیو آرشیواطلاعیه

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

(596)

اطلاع رسانی در خصوص طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

دوشنبه 16 مرداد 1396

همایش بهبود فضای کسب و کار 5-1396

(645)

همایش بهبود فضای کسب و کار 5-1396

يکشنبه 15 مرداد 1396

اطلاعیه در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مشتقیم

(379)

اطلاعیه در خصوص ماده 169 قانون مالیات های مشتقیم

جمعه 13 مرداد 1396

دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

(1108)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی

شنبه 17 تير 1396

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

(728)

اطلاع رسانی در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده

جمعه 22 ارديبهشت 1396

دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

(936)

اطلاع رسانی در خصوص دستور العمل بانک مرکزی راجع به ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396

درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

(866)

بخشنامه درخصوص نامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور درخصوص بازرسی از مدارک و دفاتر براساس آخرین سال مالی- مصوبه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396

مجمع عمومی موسسین انجمن مس ایران

(701)

اطلاع رسانی مجمع عمومی موسسین انجمن مس ایران

شنبه 9 ارديبهشت 1396

بیمه نامه های اعتبار صادراتی

(562)

اطلاع رسانی در خصوص بیمه نامه های اعتبار صادراتی

سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

ماده 135 قانون امور گمرکی

(691)

اطلاع رسانی در خصوص ماده 135 قانون امور گمرکی

جمعه 1 ارديبهشت 1396