آرشیو آرشیواطلاعیه

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 13 سال 94

(742)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 13 سال 94

چهارشنبه 28 مرداد 1394

در خصوص اعلام آمادگی عرضه محصولات کشاورزی

(965)

در خصوص اعلام آمادگی عرضه محصولات کشاورزی

يکشنبه 25 مرداد 1394

خرید تهاتری شمش آلومینیوم جهت واحدهای تولیدی سیم و کابل

(1107)

خرید تهاتری شمش آلومینیوم جهت واحدهای تولیدی سیم و کابل

يکشنبه 25 مرداد 1394

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 12 سال 94

(782)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 11 سال 94

يکشنبه 25 مرداد 1394

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 11 سال 94

(845)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 11 سال 94

چهارشنبه 21 مرداد 1394

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه تجاری برای اخذ روادید از نمایندگی های کشور های خارجی در تهران

(884)

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه تجاری برای اخذ روادید از نمایندگی های کشور های خارجی در تهران

سه شنبه 13 مرداد 1394

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 94

(676)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 10 سال 94

سه شنبه 13 مرداد 1394

تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و برزیل

(944)

تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و برزیل

يکشنبه 11 مرداد 1394

دوره آموزشی پیرامون قراردادهای BOT

(911)

دوره آموزشی پیرامون قراردادهای BOT

يکشنبه 11 مرداد 1394

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 94

(635)

رویداد تجاری - اعلامیه شماره 9 سال 94

يکشنبه 11 مرداد 1394